Krista Jacobsen Jensen

© Rinus Lasschuyt Fotografie

Mijn werkwijze

Ontmoeting en aanpak
Mijn begeleiding is maatwerk en dus bij elke cliënt anders. Tijdens ons eerste gesprek deel je jouw verhaal. Samen verkennen wij jouw vraag en wat ik hierin zou kunnen betekenen. Vervolgens doe ik een voorstel voor mijn aanpak. En maak ik een inschatting van hoeveel sessies ik denk dat wij nodig hebben. Welke aanpak en werkvorm ik gebruik is vaak een intuïtieve keuze die volgt uit onze ontmoeting, mijn kennis, wat jouw wensen zijn, mijn ervaring en hoe jouw proces verloopt. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk om aan cliënten de ruimte te geven om hun eigen weg te zoeken in hun verlies- en rouwproces. En naast iemand te staan als het nodig is.

Verlies- en rouwbegeleiding verbinden met systemisch perspectief
De afgelopen jaren deed ik brede kennis en ervaring op met de belangrijkste theoretische stromingen op het gebied van verlies en rouw. Hierdoor kan ik gebruik maken van een grote keuze uit passende interventies en methodieken.
Mijn hart ligt in het bijzonder bij het verbinden van verlies- en rouwmethodieken met het systemisch perspectief. Het systemisch perspectief wordt vaak helder voor cliënten door gebruik van systemisch werk of systemische oefeningen. Systemisch werk is een methode waarmee je snel tot de onderliggende diepere kern van een vraag kan komen. Door een opstelling kan de diepere onderstroom van verborgen patronen en dynamieken in een (familie)systeem worden ervaren die al meerdere generaties worden doorgegeven. Het vergroten van inzicht in – bewuste en onbewuste – systemische patronen en dynamieken kan veel beweging en betekenis brengen in een verlies- en rouwproces.
Tijdens mijn opleidingen tot verlies- en rouwbegeleider en systemisch coach heb ik ervaren hoeveel ruimte, inzicht en beweging de combinatie van deze twee stromingen kunnen creëren en ervaar dit echt als een meerwaarde in het werk. Aanvullend op bovenstaande methodieken en psychologische stromingen maak ik ook graag gebruik van de inzichten en werkvormen van NLP, Transactionele Analyse en IoPT-opstellingen volgens dr. Franz Ruppert en de kracht van rituelen. Het is mogelijk om gesprekken af te wisselen met online begeleiding (videobellen) of walk and talk-sessies.

Kennis en opleiding
Ik heb opleidingen gevolgd bij Phoenix Opleidingen en het Expertisecentrum Omgaan met verlies (zie ook bestand doorverwijzing). Om mijn professionaliteit en begeleidingservaring voortdurend te verrijken en verdiepen heb ik een intervisiegroep met ervaren professionals. Daarnaast heb ik met twee vakgenoten uit het verlies- en rouwveld periodiek intervisie onder begeleiding van een zeer ervaren supervisor van het Expertise centrum Omgaan met verlies.
Als leidraad in mijn begeleiding volg ik de ethische code van Phoenix Opleidingen. Hier volg ik ook nascholingsbijeenkomsten. Mocht je klachten hebben over mijn begeleiding ga ik hier graag met jou over in gesprek. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je je hierna ook tot de Ethische Commissie wenden. Ook ben ik lid van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO).

Mijn werkwijze

Ontmoeting en aanpak
Mijn begeleiding is maatwerk en dus bij elke cliënt anders. Tijdens ons eerste gesprek deel je jouw verhaal. Samen verkennen wij jouw vraag en wat ik hierin zou kunnen betekenen. Vervolgens doe ik een voorstel voor mijn aanpak. En maak ik een inschatting van hoeveel sessies ik denk dat wij nodig hebben. Welke aanpak en werkvorm ik gebruik is vaak een intuïtieve keuze die volgt uit onze ontmoeting, mijn kennis, wat jouw wensen zijn, mijn ervaring en hoe jouw proces verloopt. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk om aan cliënten de ruimte te geven om hun eigen weg te zoeken in hun verlies- en rouwproces. En naast iemand te staan als het nodig is.

Verlies- en rouwbegeleiding verbinden met systemisch perspectief
De afgelopen jaren deed ik brede kennis en ervaring op met de belangrijkste theoretische stromingen op het gebied van verlies en rouw. Hierdoor kan ik gebruik maken van een grote keuze uit passende interventies en methodieken.
Mijn hart ligt in het bijzonder bij het verbinden van verlies- en rouwmethodieken met het systemisch perspectief. Het systemisch perspectief wordt vaak helder voor cliënten door gebruik van systemisch werk of systemische oefeningen. Systemisch werk is een methode waarmee je snel tot de onderliggende diepere kern van een vraag kan komen. Door een opstelling kan de diepere onderstroom van verborgen patronen en dynamieken in een (familie)systeem worden ervaren die al meerdere generaties worden doorgegeven. Het vergroten van inzicht in – bewuste en onbewuste – systemische patronen en dynamieken kan veel beweging en betekenis brengen in een verlies- en rouwproces.
Tijdens mijn opleidingen tot verlies- en rouwbegeleider en systemisch coach heb ik ervaren hoeveel ruimte, inzicht en beweging de combinatie van deze twee stromingen kunnen creëren en ervaar dit echt als een meerwaarde in het werk. Aanvullend op bovenstaande methodieken en psychologische stromingen maak ik ook graag gebruik van de inzichten en werkvormen van NLP, Transactionele Analyse en IoPT-opstellingen volgens dr. Franz Ruppert en de kracht van rituelen. Het is mogelijk om gesprekken af te wisselen met online begeleiding (videobellen) of walk and talk-sessies.

Kennis en opleiding
Ik heb opleidingen gevolgd bij Phoenix Opleidingen en het Expertisecentrum Omgaan met verlies (zie ook bestand doorverwijzing). Om mijn professionaliteit en begeleidingservaring voortdurend te verrijken en verdiepen heb ik een intervisiegroep met ervaren professionals. Daarnaast heb ik met twee vakgenoten uit het verlies- en rouwveld periodiek intervisie onder begeleiding van een zeer ervaren supervisor van het Expertise centrum Omgaan met verlies.
Als leidraad in mijn begeleiding volg ik de ethische code van Phoenix Opleidingen. Hier volg ik ook nascholingsbijeenkomsten. Mocht je klachten hebben over mijn begeleiding ga ik hier graag met jou over in gesprek. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je je hierna ook tot de Ethische Commissie wenden. Ook ben ik lid van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO).