Krista Jacobsen Jensen

Werkgevers en werknemers:
Verlies en rouw op de werkvloer

Impact van een verlies- en rouwproces op de werkvloer
Werknemers van organisaties komen – net als ieder ander – ook in aanraking met verlies en rouw. Verlies op de werkvloer is even divers als het leven zelf. Het verlies kan een ontslag zijn, een verandering van de taken van een functie waardoor iemand (tijdelijk) vertrouwen verliest in eigen kunnen of het verlies van toekomstperspectief in de huidige functie. Vanzelfsprekend komt het overlijden van een dierbaar familielid of vriend en het verlies van relatie en (echt)scheiding ook veel voor. De impact van een groot verlies op het persoonlijk en werkend leven van een mens kan groot zijn. Vaak komt de medewerker in een verlies- en rouwproces terecht. Voor de een biedt het werk tijdens dit proces welkome afleiding en geeft het structuur in een moeilijke periode. Voor de ander is het niet op te brengen om in deze periode van verlies en rouw door te werken. Dat is heel persoonlijk en beide veel voorkomend.

Verband tussen verlies, rouw en verzuim
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een medewerker te weinig ruimte ervaart om aandacht te kunnen besteden die nodig is voor zijn of haar verlies- en rouwproces. Dit kan op korte of lange termijn voor beide partijen gaan knellen. Het verliesproces loopt vast en heeft als gevolg dat een werknemer minder goed functioneert en zelfs vastloopt in het werk. Verlies – van zowel lang als kort geleden – speelt vaak een belangrijke rol bij ontstaan van een burn out. Het verzuim van een medewerker in rouw is gemiddeld 170 dagen per jaar en ruim 24% van deze mensen keert nooit meer terug naar de oude werkplek.
Een werkgever speelt vaak een belangrijke rol in dit proces en kan een positieve impact maken op het verloop van het rouwproces. Onderzoek wijst uit dat professionele verlies- en rouwbegeleiding zorgt voor een verzuimreductie van 28 %, gemiddeld 47 dagen per jaar. Aandacht en zorg besteden aan het verlies- en rouwproces van jouw medewerkers en hiermee de ruimte bieden om met het verlies te leren leven kan de medewerker waardevolle steun geven. Plezier in het werk en terugkeer op de werkplek komt weer in zicht. Mijn verliesbegeleiding biedt de medewerker aandacht, steun en structuur tijdens dit proces. Voor de werknemer ontstaat de ruimte die nodig is om het leven met verlies te verkennen en nieuw perspectief op het leven te ontwikkelen. Mede door mijn begeleiding is de medewerker in staat om opnieuw veerkracht te ervaren en de draad in het leven en op het werk op te pakken. Vanzelfsprekend is wat met de werknemer wordt besproken vertrouwelijk en wordt niet met de werkgever gedeeld.

Ruimte voor professionele verlies- en rouwbegeleiding
Ook jouw medewerkers zijn welkom bij mij voor begeleiding bij hun verlies- en rouwproces. Mogelijk kan ik iets voor hen betekenen. Ik ben opgeleid tot gecertificeerd verlies- en rouwbegeleider. Daarnaast ken ik door mijn werkervaring als senior bedrijfsjurist en senior beleidsmedewerker in het bedrijfsleven en bij de overheid – uit eigen ervaring – de krachten waarbinnen medewerkers functioneren. Ik ken zowel de successen als de dilemma’s van de werkvloer die op gespannen voet kunnen staan met persoonlijke omstandigheden. Deze ervaring neem ik ook mee in mijn begeleiding.
Ik vertel zowel werkgevers als werknemers graag meer over de mogelijkheden. In overleg is het mogelijk om gesprekken in de praktijk af te wisselen met online begeleiding (beeldbellen) of walk and talk-sessies. Mail of bel gerust voor meer informatie of voor een afspraak in Utrecht of op de werkplek. Ik ontmoet je graag.

Werkgevers en werknemers:
Verlies en rouw op de werkvloer

Impact van een verlies- en rouwproces op de werkvloer
Werknemers van organisaties komen – net als ieder ander – ook in aanraking met verlies en rouw. Verlies op de werkvloer is even divers als het leven zelf. Het verlies kan een ontslag zijn, een verandering van de taken van een functie waardoor iemand (tijdelijk) vertrouwen verliest in eigen kunnen of het verlies van toekomstperspectief in de huidige functie. Vanzelfsprekend komt het overlijden van een dierbaar familielid of vriend en het verlies van relatie en (echt)scheiding ook veel voor. De impact van een groot verlies op het persoonlijk en werkend leven van een mens kan groot zijn. Vaak komt de medewerker in een verlies- en rouwproces terecht. Voor de een biedt het werk tijdens dit proces welkome afleiding en geeft het structuur in een moeilijke periode. Voor de ander is het niet op te brengen om in deze periode van verlies en rouw door te werken. Dat is heel persoonlijk en beide veel voorkomend.

Verband tussen verlies, rouw en verzuim
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een medewerker te weinig ruimte ervaart om aandacht te kunnen besteden die nodig is voor zijn of haar verlies- en rouwproces. Dit kan op korte of lange termijn voor beide partijen gaan knellen. Het verliesproces loopt vast en heeft als gevolg dat een werknemer minder goed functioneert en zelfs vastloopt in het werk. Verlies – van zowel lang als kort geleden – speelt vaak een belangrijke rol bij ontstaan van een burn out. Het verzuim van een medewerker in rouw is gemiddeld 170 dagen per jaar en ruim 24% van deze mensen keert nooit meer terug naar de oude werkplek.
Een werkgever speelt vaak een belangrijke rol in dit proces en kan een positieve impact maken op het verloop van het rouwproces. Onderzoek wijst uit dat professionele verlies- en rouwbegeleiding zorgt voor een verzuimreductie van 28 %, gemiddeld 47 dagen per jaar. Aandacht en zorg besteden aan het verlies- en rouwproces van jouw medewerkers en hiermee de ruimte bieden om met het verlies te leren leven kan de medewerker waardevolle steun geven. Plezier in het werk en terugkeer op de werkplek komt weer in zicht. Mijn verliesbegeleiding biedt de medewerker aandacht, steun en structuur tijdens dit proces. Voor de werknemer ontstaat de ruimte die nodig is om het leven met verlies te verkennen en nieuw perspectief op het leven te ontwikkelen. Mede door mijn begeleiding is de medewerker in staat om opnieuw veerkracht te ervaren en de draad in het leven en op het werk op te pakken. Vanzelfsprekend is wat met de werknemer wordt besproken vertrouwelijk en wordt niet met de werkgever gedeeld.

Ruimte voor professionele verlies- en rouwbegeleiding
Ook jouw medewerkers zijn welkom bij mij voor begeleiding van bij verlies- en rouwproces. Mogelijk kan ik iets voor hen betekenen. Ik ben opgeleid tot gecertificeerd verlies- en rouwbegeleider. Daarnaast ken ik door mijn werkervaring als senior bedrijfsjurist en senior beleidsmedewerker in het bedrijfsleven en bij de overheid – uit eigen ervaring – de krachten waarbinnen medewerkers functioneren. Ik ken zowel de successen als de dilemma’s van de werkvloer die op gespannen voet kunnen staan met persoonlijke omstandigheden. Deze ervaring neem ik ook mee in mijn begeleiding.
Ik vertel zowel werkgevers als werknemers graag meer over de mogelijkheden. In overleg is het mogelijk om gesprekken in de praktijk af te wisselen met online begeleiding (beeldbellen) of walk and talk-sessies. Mail of bel gerust voor meer informatie of voor een afspraak in Utrecht of op de werkplek. Ik ontmoet je graag.